Ajurveda, vaspitava, leči i neguje (drugi deo)

0
616
Ajurveda, vaspitava, leči i neguje

Telesni tipovi kao proizvod specifičnosti delovanja tri doše

Ajurveda, vaspitava, leči i neguje (drugi deo)

Nakon što smo se upoznali sa osnovnim određenjima složenog pojma doša, biće nam jednostavnije da shvatimo na koji način doše utiču na formiranje specifičnih telesnih tipova.

Potrebno je naglasiti da su sve tri doše prisutne u svakom organizmu, ali su, po rođenju, raspoređene u različitim proporcijama, što dovodi do stvaranja razlika na nivou telesnih i psiholoških karakteristika kod ljudi.

Ajurveda, vaspitava, leči

Uz to, ukoliko su sve tri doše u ravnoteži i njihovo delovanje nije ugroženo lošim navikama i ishranom – osoba će biti vitalna, dobro raspoložena i u mogućnosti da izrazi najbolji deo svoje ličnosti.

S druge strane, prema Ajurvedi, problemi u čovekovom životu nastaju, pre svega, kroz Prađnaparadu ili “zločin prema razboritosti”, do kog dolazi zbog “popustljivosti uma” pred navikama za koje znamo da će našem telu škoditi ali im se ipak predajemo iz uživanja, tj. slabosti (npr. prejedanje, prekomerno uživanje u alkoholu i sl.).

Tako se narušava postojeći balansa u organizmu – doše počinju da fukncionišu pojačano ili umanjenim intenzitetom, ispoljavajući negativne strane svoga delovanja, a njihova međusobna “komunikacija” se kvari. Kada sve to uzmemo u obzir, može nam biti jasnije i zašto je osnovno značenje pojma doša, “greška” ili “ono što je krenulo pogrešnim putem”.

Telesna konstitucija

U svakom telu preovlađuju jedna ili, najviše, dve doše, koje će izgraditi specifični psiho-fizički sklop, definišući konstituciju (sanskrit.prakruti) čoveka – dakle, njegovu građu, temperament, specifičnost metabolizma, kao i tipove zdravstvenih disbalansa kojima je osoba sklona. Iako postoje „pomešani tipovi“ ličnosti gde dve doše u podjednakoj meri deluju, dok je treća inferiorna (na primer, Vata-Pita tip, Vata-Kapha tip, Pita-Kapha tip), češći je slučaj da je na nivou organizma jedna doša predominantna, te će ovakvim slučajevima biti posvećena pažnja u nastavku.

Osim toga, treba istaći i da, bez obzira na osnovnu konstituciju, dugogodišnje loše životne navike i određeni spoljašnji faktori (npr.klimatski), mogu izazvati različite dugoročne ili kratkoročne zdravstvene smetnje. Čest slučaj je da dođe do dodatnog uvećavanja već predominantne doše, a tamna strana njenog delovanja prouzorkovaće psiho-fizičke smetnje specifičnog tipa.

Vata telesni tip

Vata energija na psihološkom nivou upravlja komunikacijom, fleksibilnošću i brzinom razmišljanja. Ova doša reguliše sve vitalne funkcije: disanje, rad srca, cirkulaciju, pokretljivost mišića i tkiva, nervne impulse. Energija Vate u telu je smeštena u zglobovima, kostima, butinama, ušima, mozgu, nervnom tkivu, debelom crevu i koži. Fizički, osobe sa preovlađujućom Vata došom su mršave, uglavnom izrazito visoke (ili pak izrazito niske), imaju uska ramena i uske kukove. Sklone su da budu užurbane, nervozne i nestrpljive. Slabo podnose hladnoću, zato što je Vata hladna i suva (poput vetra).

Ajurveda, vaspitava, leči i neguje

Žale se na lošu cirkulaciju. Koža im je često prohladna ili hladna na dodir. Prija im sunčeva svetlost koja im daje neophodnu toplotu. Poseduju jaku pigmentaciju, pa sa lakoćom pocrne. Kako Vata upravlja kretanjem, impulsima, kreativnošću i povezivanjem, ove osobe su obdarene sposobnošću lakog izražavanja. Brzo uspostavljaju komunikaciju sa ljudima, kao i prijateljstva, koja nažalost, ne mogu održati na duže staze, zbog svoje nestalnosti, koja se ogleda i u čestim promenama energetskog nivoa. Kod ovih osoba se, poput naleta vetra, smenjuju periodi intenzivnih aktivnosti sa periodima velike iscrpljenosti. Ajurveda im svojim lekovima i adekvatnim režimom ishrane može pomoći da dovedu raspoloženja i telesne smetnje u ravnotežu.

Pita telesni tip

Pita je energija varenja i metabolizma, koja se izražava kroz dejstvo telesnih tečnosti – kiselina, hormona, enzima, žuči. Delovi tela u kojima je smeštena Pita su tanko crevo, želudac, jetra, slezina, pankreas, krv i oči, a ova doša utiče i na znojenje. Upravlja svim procesima koji se odnose na transformaciju, bilo na nivou tela ili uma. Psihološki, Pita se izražava emocijom radosti, hrabrošću, voljom, besom, ljubomorom. Osobe kod kojih preovlađuje ova doša su srednje građe i visine, kao i prosečne izdržljivosti.

Koža im je uglavnom svetla i brzo pocrveni na suncu, dok im lice može zadobiti crvenu boju i posle intenzivnog fizičkog vežbanja. Kosa im je uglavnom ravna i svetla. Kako je Pita vatreni element, ove osobe su razdražljive, žustre i sklone ljutnji. To je razlog i što jako loše podnose vrućinu. Ako je Pita balansirana ovi ljudi mogu biti obdareni vedrim temperamentom, pronicljivošću, ogromnom hrabrošću i voljom. U suprotnom, začas postanu netrpeljivi prema sporijim ili rasejanim osobama. Svemu što rade pristupaju sa istom dozom silovitosti.

Takmičarski su nastrojeni, bilo da je u pitanju posao ili igra. Vatrena Pita se putem ishrane umiruje namirnicama koje su slatke ili opore, dok se ovoj grupi ljudi ne preporučuje ljuta hrana jer ona dodatno raspaljuje vatru u njima, a na psihološkom nivou – emociju besa.

Kapha telesni tip

Kapha doša može se prevesti kao „ono što drži na okupu“. To je energija izgrađivanja i podmazivanja, koja telu omogućuje fizičku formu, strukturu i nesmetano funkcionisanje svih njegovih delova.

Ova energija je u telu smeštena u grudima, grlu, plućima, glavi, limfi, masnom i vezivnom tkivu, ligamentima i tetivama. Fizički, Kapha telesni tip odlikuje punija telesna građa, ali ove osobe, ukoliko vežbaju mogu ostvariti i pravu atletsku građu zbog snažne muskulature koju prirodno poseduju. Primarno ove osobe su obdarene dobrim zdravljem, ali i velikom ljubavlju prema hrani, što može dovesti do gojaznosti. Za razliku od Vata i Pita tipova, one ne žude za životnim uzbuđenjima.

Emocionalno su stabilne, strpljive, blage, ljubazne i brižne. Mogu biti usporenih pokreta i reakcija. Kada Kapha nije u balansu, njene pozitivne osobine prerastaju u negativne, koje se ogledaju, pre svega, u emocionalnoj zavisnosti, pohlepi i mentalnoj inerciji, a kada je o navikama reč, osobe postaju robovi prejedanja. Kako bi se Kapha uravnotežila, ljudi ovog tipa bi trebalo da konzumiraju namirnice koje će pospešiti njihovu probavu – to su uglavnom ljuti začini, poput đumbira, koji se dodaju obroku, koji mora biti lagan i topao. Osobe Kapha tipa bi trebalo da se klone slatkiša.

Osnovne karakteristike telesnih tipova mogu nam pomoći da prepoznamo svoj fizički tip prema osnovnoj konstituciji, kao i tip u koji smo možda “prešli” tokom života sledeći dobre ili loše navike. Idealno bi bilo da su sve tri doše zastupljene u podjednakoj meri, ali je to redak slučaj, zbog različitih spoljašnih uticaja koji u nama izazivaju stres, brigu, tugu ili neku drugu vrstu fizičke reakcije. Akumuliranje negativnih uticaja i loših navika prouzrokovaće spomenute disbalanse. Ipak, Ajurveda je stvorena da bi nam pomogla i pristupa nam kao celovitim bićima. Osim saveta u ishrani, ona usmerava i na druge vidove rada na sebi – na bogaćenje uma lepim mislima, čišćenja tela masažom i njegovo jačanje svakodnevnim blagim vežbama, poput joge, tai chi-ja i qi gong vežbi. Uči nas kako blagošću prema svom telesnom biću isceljujemo i ono duhovno.

Tekst napisala: Maša Pevac
Istok u nama

 

POSTAVI ODGOVOR

Upišite vaš komentar
Molimo vas da upišete ime