IKIGAI – 4 koraka do susreta sa sopstvenim bićem

0
632
IKIGAI – 4 koraka do susreta sa sopstvenim bićem

Japanci smatraju da svako ima svoj ikigai ili, prevedeno na evropske jezike – smisao postojanja. Svačiji ikigai se razlikuje od tuđeg, i on je odlika čovekove autentičnosti. Međutim, neki su ga spoznali, dok ga drugi nose u sebi, iako ga još uvek nisu „otkrili“, odnosno osvestili.

Ikigai

Ovaj složeni pojam sastoji se iz dve japanske reči – „iki“ što znači život, i „gai“ u značenju vrednost – dok je njegovo najpreciznije tumačenje na japanskom „radost zbog stalne zauzetosti“, što ukazuje na to da je čovek Japana usmeren na neumoran, kontinuirani rad, i da kroz taj proces postiže osećanje svrhe u životu, a to je izuzetno značajno u ovoj kulturi. Zato i ne čudi činjenica da u japanskom jeziku ne postoji reč penzionisati se, u smislu „zauvek prestati da se radi“, kakav je slučaj na Zapadu.

Ali, iako im je cilj da stalno budu zauzeti nekom korisnom ili lepom aktivnošću, ovaj mudri narod Istoka je svestan da je ikigai veoma duboko skriven u čoveku i da je neophodno da strpljivo istražujemo dubine svoga bića kako bismo do njega došli.

Blog: Istok u nama

Šta je Ikigai u praksi

Koncept samoistraživanja blizak je i čoveku Zapada, ali on je skloniji da susret sa svojom duhovnom stranom postiže umirujući telo – kroz praktikovanje meditacije ili čisto razmišljanje o sopstvenom životu. Osim toga, za razliku od Japanaca koji osećaj sreće i zadovoljstva postižu kroz obavljanje „malih“, dnevnih aktivnosti, koje ih raduju, u zapadnim kulturama je akcenat na postavljanju „velikih“ ciljeva, za čije ispunjenje je neophodan duži vremenski period, što kod pojedinca često dovodi do nezadovoljstva, razočarenja i frustracija, ukoliko se cilj ne sprovede do kraja, kako je planirano.

Kada pitanje „ličnih ciljeva“ posmatramo iz perskeptive drevne japanske mudrosti, možemo primetiti da ih često postavljamo „izolovano“, odnosno, bez svesti o tome da li su zaista u relaciji sa našim bićem i stvarnim potrebama. Zato i ne čudi što u njihovu realizaciju često ulazimo bez neophodne strasti, i sa vezanošću za rezultat, bez uživanja u samom procesu.

Rešenje je u životnoj praksi koja se zasniva na ikigai filozofiji.

Šta je Ikigai u praksi?

Slojevitost pojma ikigai omogućila je stvaranje praktičnog sistema za pravilno vođenje života, sa svešću o njegovim različitim aspektima. Unutar ovog sistema čovek jeste taj koji je najodgovorniji za oblikovanje sopstvene stvarnosti, ali nikako ne sme pasti pod uticaj samovolje ega. Naprotiv – on mora biti duboko svestan svoje pozicije u okviru društva kao celine, kao i same prirode.

Ikigai dijagram najbolje objašnjava kako se ovaj složeni koncept ostvaruje u praksi, kontinuiranim delanje.

Ikigai dijagram
Ikigai dijagram

Ovaj grafikon nas navodi da damo odgovore na četiri važna životna pitanja. Ukoliko se tome posvetimo na temeljan način, uvidećemo da su naši odgovori na svako od njih – povezani, tj. da se poput krugova na slici, presecaju u pojedinim tačkama, zahvaljujući čemu ćemo dobiti još kompleksnije saznanje o tome ko smo i čemu težimo u životu.

Ali krenimo redom, u cilju dodatnog objašnjenja svakog od četiri važna polja ovog dijagrama

1.Šta je ono što volite da radite?

Mišljenja sam da je odogovor na ovo pitanje dovoljno snažan da vas u jednom koraku dovede veoma blizu ličnom ikigai-ju. Ujedno, proces dolaženja do odgovora ne mora biti komplikovan i zato je ovo pitanje pozicionirano na samom vrhu liste. Dovoljno je da se zagledate u svoju dnevnu rutinu i da izdvojite aktivnosti koje vam donose čisto zadovoljstvo. One se uopšte ne moraju ticati vaše zvanične profesije. Takođe, ne morate biti savršeni u njima. Dovoljno je da se lepo osećate dok ih radite. To može biti omiljeni hobi – vožnja biciklom kraj reke, slikanje vodenim bojama, uređenje i dekoracija životnog prostora, igranje šaha, pisanje dnevnika, kuvanje, pomaganje deci u radu na domaćim zadacima, i slično. Potrebno je samo da napravite spisak ovih aktivnosti i da se zamislite nad njima. Kako sam dijagram pokazuje, vaši odgovori ukazaće na sledeće: 1. šta je vaša strast i 2. koja je vaša životna misija.

Možda će vam na prvi pogled delovati da su aktivnosti u kojima uživate ipak „male“ da bi mogle definisati vašu životnu misiju. Ipak, to ne mora biti istina. Ukoliko biste se fokusirali na onu koja vam je najdraža – uz dodatni rad i učenje, mogli biste jednoga dana u svojoj zajednici postati prepoznatljivi baš po tome, a vaša strast postati vaš zaštitni znak. Ako, recimo, volite da prenosite svoje znanje iz određene oblasti drugima, a nikada vam to nije bila profesija, možda to možete činiti na manje formalan način – što je danas lako izvodljivo, u eri digitalnih medija. Ako vam je strast slikanje ili ručni rad (iako vam nisu profesija), imate puno pravo da svoje radove podelite sa ljubiteljima umetnosti. Niko vam neće zameriti što niste profesionalni slikar ili dizajner.

2. U čemu ste dobri?

Savremeni obrazovni sistem traži od nas da već u ranijem uzrastu damo jasan odgovor na ovo pitanje, kako bismo se na vreme usmerili prema odgovarajućoj grani obrazovanja i još u vreme školovanja počeli da formiramo svoj profesionalnih profil. Takođe, prelazeći školske razrede u sve smo većoj stisci s vremenom i u strahu od davanja pogrešnog odgovora na ovo pitanje, koje bitno određuje tok našeg daljeg života. Posebno je teško osobama koje su dobre u mnogim stvarima, kao i onima koje se osećaju kao da im ništa ne ide od ruke. Ipak, ovo je pogrešan pristup gledanja na ovu oblast života i on je uslovljen spoljašnjim, društvenim pritiskom. Praksa je pokazala da svaki čovek i u kasnijoj životnoj dobi može promeniti svoj profesionalni put. U skladu sa ikigai filozofijom koja gaji holistički pristup, moramo sami testirati sebe i uvideti u kojim se oblastima pronalazimo – koju vrstu činjenica pamtimo ili povezujemo s lakoćom, u kojim veštinama smo odlični. Ujedno, da bismo dali ovaj odgovor, moramo se vratiti na prethodni krug, tj. pitanje, pa povezati ono što nam dobro ide sa onim što volimo. Na taj način ćemo definisati skladno polje života koje objedinjuje: 1. našu strast i 2. našu idealnu profesiju.

3. Za šta možete biti plaćeni?

Ukoliko već uveliko poslujete u određenim profesionalnim okvirima, a osećate se sputano ili nezadovoljno, ili biste želeli da promenite svoj profesionalni put ali ne znate kako, ikigai koncept služi da mu se vratite kada se nađete u ovakvoj vrsti krize ili na prekretnici. Sam dijagram nas podstiče da stalno preispitujemo povezanost krugova koji daju smernice za materijalizaciju ikigai filozofije, pa tako i u slučaju ovog polja. Ukoliko smo zaglavljeni u sadašnjoj profesiji, potrebno je da prođemo kroz sva prethodna polja (bez obzira na životnu dob) i da u profesiji čiji smo deo, pronađemo bar neku „granu“ u kojoj uživamo, a ako to nije moguće, da sebe, kroz prethodne korake, polako izgrađujemo u okviru neke nove profesije za koju nas veže više emocija i strasti. Međutim, pri davanju odgovora na treće pitanje, naš prvi impuls može biti – „radiću ono što je profitabilno“. Ipak, takav pravac razmišljanja nije u skladu sa suštinom ikigai filozofije. Ona nas usmerava da razmišljamo kako da objedinimo profesionalne veštine koje posedujemo (i koje svakodnevno unapređujemo, jer u tome zaista uživamo), sa potrebama tržišta rada i društva, uopšte. Iz tog spoja 1. profesije i potreba koje mogu biti zadovoljene uz pomoć našeg znanja i veština, dodatno se profilišemo i posvećujemo specifičnoj „niši“ delovanja, kroz svoje 2. zanimanje, odnosno poziv. A ako svoje zanimanje budemo obavljali s umećem, profesionalnošu i ljubavlju, bićemo, posledično, adekvatno finansijski nagrađeni.

4. Šta je svetu potrebno?

Odgovor na poslednje pitanje izuzetno je značajan, ali i komplikovan. Pre davanja samog odgovora neophodno da se skoncentrišemo na smisao samog pitanja jer ćemo na taj način pronići u samu suštinu ikigai koncepta. Osim toga, važno je da smo sebi već dali odgovore na prethodna tri pitanja i da ih već živimo u praksi. Tek tada ćemo moći da osetimo trenutak kada je naše zanimanje preraslo u poziv jer ćemo tada biti kadri da osluškujemo i osećamo različite potrebe zajednice u kojoj živimo i delamo, kao i da uviđamo, na koji ih načine, svojim profesionalnim umećem i specifičnim veštinama možemo zadovoljavati. Nastupajući, sada, sa jednog višeg stupnja svesti, bićemo kadri da služimo društvu na najbolji mogući način, a da za uzvrat bogatimo svoje iskustvo novim saznanjima i veštinama. Prošavši kroz prethodne krugove, na svom putu sazrevanja – sada ćemo moći da povežemo lični 1. poziv i 2. misiju i da shvatimo da je naš život suštinski duhovno iskustvo i put nesebične razmene kako sa bliskim ljudima tako i sa onima na koje utičemo a da toga nismo ni svesni.

Kada pređemo ovaj put i damo odgovore na sva 4 uzbudljiva pitanja, možemo se ponovo vratiti u tačku svog početka i na pitanje „šta zaista volim?“. Sada će nam biti jasno da jedna „mala“ strast može prerasti u misiju koja će pomerati brda, doprinositi društvu u kojem smo stasavali, a koje svojim delanjem možemo menjati na bolje i preoblikovati.

Za uzvrat ćemo živeti punim srcem, za uzvrat ćemo upoznati svoj ikigai.

Tekst napisala: Maša Pevac

POSTAVI ODGOVOR

Upišite vaš komentar
Molimo vas da upišete ime